Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
A+ R A-

Αθήνα 28/6/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι δυσμενείς εξελίξεις λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων, που έτσι και αλλιώς έχουν προαναγγελθεί δείχνουν να φέρνουν άμεσα αλλαγές στο θεσμικό και λειτουργικό πεδίο εντός της Τράπεζας. Με αφορμή αυτές, το προεδρείο του Συλλόγου συναντήθηκε πρόσφατα με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού αυτή τη φορά, συζητώντας όλα τα τρέχοντα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και θα αποτελέσουν πιθανόν μια δύσκολη πραγματικότητα το επόμενο διάστημα, με διατύπωση θέσεων και προτάσεων.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Εν μέσω αβεβαιότητας συνεχίζεται καθυστερημένα η εφαρμογή του νέου μοντέλου δικτύου κορυφώνοντας την αγωνία των συναδέλφων που υπηρετούν σε αυτό όπου σε  συνδυασμό με την ελλιπή πληροφόρηση και τις συνεχείς αλλαγές δεδομένων οδηγούν σε λάθος σκέψεις ή συμπεράσματα. Η περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου εμφανίζεται να είναι προαποφασισμένη και συνεπάγεται βέβαια την ανακατανομή του πληθυσμού και πιθανόν των αρμοδιοτήτων. Μένει να αποδειχτεί στην πράξη η αναγκαιότητα εφαρμογής του νέου μοντέλου.

Με την ενσωμάτωση και νέων τεχνολογιών στην λειτουργία των καταστημάτων (π.χ. v-Banking SB) θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό η λειτουργία τους όπως την γνωρίζαμε.

Η καθημερινότητα των συναδέλφων όμως είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς δέχονται ασφυκτικές πιέσεις για την υπερκάλυψη στόχων (ο τρόπος μπορεί να εναλλάσσεται ακόμα και μέσα στην ημέρα) αλλά επιπλέον έχουν να αντιμετωπίσουν  και υπεροπτικές συμπεριφορές στελεχών, αποτέλεσμα ενός ακήρυχτου ανταγωνισμού γοήτρου που τα διακατέχει. Εξ αιτίας αυτού πολλοί συνάδελφοι έχουν φτάσει στα όριά τους. Η Δ.Α.Δ.  ζήτησε την καταγγελία παράτυπων συμπεριφορών.

Επίσης η οικονομική ασφυξία που επικρατεί και διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, μάλλον δεν λαμβάνεται υπόψη και επισημάνθηκε αυτή η παράμετρος.

Παράλληλα παρατηρήθηκε ότι ο βαθμός δυσκολίας της ανταπόδοσης αυξάνεται, μολονότι καταβάλλεται μεγαλύτερη προσπάθεια.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνάδελφοι καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο υψηλό επίπεδο γνώσεων και προπαντός τραπεζική κουλτούρα παραμένουν στάσιμοι, καθηλωμένοι μισθολογικά, κυριευμένοι από απογοήτευση καθώς βλέπουν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης άτομα που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις ή τη δέουσα προσφορά στην τράπεζα.

Η αξιοποίηση του έμπειρου και αποδεδειγμένα ικανού ανθρωπίνου δυναμικού που προέρχεται από την τράπεζα (ή τις βασικές τράπεζες συγχωνεύσεων καλύτερα) πρέπει να αποτελέσει το πρωταρχικό στόχο της τράπεζας. Να ενσωματωθούν στο μόνιμο προσωπικό όσοι ενοικιαζόμενοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες  και απασχολούνται μεγάλο χρονικό διάστημα στην τράπεζα. Επαναλάβαμε την πάγια θέση μας να σταματήσει η προσέλκυση στελεχών άσχετων με το αντικείμενο από την αγορά εργασίας (πόσο μάλιστα εν μέσω οικειοθελών αποχωρήσεων) και να αξιοποιεί το δικό της προσωπικό, παρέχοντάς του κίνητρα.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΑΔΕΙΕΣ

Ο Κανονισμός Προσωπικού αφορά όλους και δεν πρέπει να  υπάρχουν διαφοροποιήσεις που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την καταστρατήγησή του. Ειδικά η ορθή εφαρμογή νομίμων ωραρίων εργασίας, πληρωμή υπερωριών, απόδοση εξόδων, χορήγηση όλων των κατηγοριών αδειών να τηρούνται στο ακέραιο και  τυχόν παρεκκλίσεις τους να έρχονται σε γνώση των υπευθύνων για άμεση εναρμόνιση με τα νομίμως ισχύοντα.

«ΑΞΙΟΠΟΙΩ»

Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτέλεσε πεδίο έντονης διαβούλευσης, με τη Δ.Α.Δ. να ισχυρίζεται ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος και εκπαίδευση για να ενστερνιστεί τη φιλοσοφία του το προσωπικό. Η διαδικασία με το νέο σύστημα «ΑΞΙΟΠΟΙΩ» βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, με έντονο τον προβληματισμό αξιολογητών και αξιολογούμενων λόγω μη επαρκούς κατανόησής του. Εμφανίζεται να είναι υπόλογος ο εργαζόμενος στις χαμηλότερες κλίμακες ενώ στις υψηλότερες υπεισέρχεται και ο ρόλος της Τράπεζας. Δεν γίνεται όμως κατανοητό τι περιμένει από τον εργαζόμενο και τι δεσμεύεται να κάνει.

 Εκτίμησή μας είναι ότι η αυτοαξιολόγηση είναι απαραίτητη καθώς δίνει το δικαίωμα στον αξιολογούμενο να προβάλλει τα δυνατά του στοιχεία και να αποτελέσει τη γραμμή άμυνάς του.

 Όσα μέλη μας νοιώθουν αδυναμία στην ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους να επικοινωνούν με την ομάδα υποστήριξης του Συλλόγου.

Προτείναμε τη δημοσιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, να υποβληθούν ίσως βελτιωτικές προτάσεις αλλά και να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη κατευθυνόμενων ποσοστώσεων που παρατηρήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ»

Οι τράπεζες έθεσαν ως στόχο τη μείωση του υπολοίπου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 38% για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019. Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων (δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση), από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και μεταβιβάσεις δανείων. Στα πλαίσια της τελευταίας διαδικασίας ο δανεισμός προσωπικού στην Eurobank FPS ΑΕ συνεχίζεται. Ο Σύλλογος κατέθεσε τις προτάσεις του στη Δ.Α.Δ. όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό εστιάζοντας ειδικά στην διασφάλιση επανόδου των συναδέλφων στην τράπεζα μετά τη διετή λήξη του, σε αντίστοιχες τουλάχιστον συνθήκες και θέση με αυτή που εργάζονταν, πριν την υπογραφή της σύμβασης αυτής καθώς το αντικείμενο εργασίας δεν θα υπάρχει στην Τράπεζα.

Για τους λόγους αυτούς επικοινωνήσαμε με τα εμπλεκόμενα μέλη και διοργανώσαμε εκδήλωση στα γραφεία μας, στις 25/5/2017 παρουσία του Νομικού μας Συμβούλου, για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, με βάση τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας. Υπενθυμίζουμε στα μέλη  μας που τα αφορά αυτό το θέμα,  να επικοινωνούν με το Σύλλογο.

 

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, άμεσες και θα μας επηρεάσουν πιθανόν αρνητικά όλους. Δύσκολες μέρες θα κάνουν την εμφάνισή τους. Για αυτό καθίσταται αναγκαίο να παραμένετε σε διαρκή επικοινωνία με το Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου η αμφίδρομη πληροφόρηση να έχει και αποτελέσματα.

ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Θ. Χαραλαμπόπουλος                                                                     

Ο Αν. Γεν. Γραμματέας  Σ. Σμαϊλης

 

 

 

                               

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

 

Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No11

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No10

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No9

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No8

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No7

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No6

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No5

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No4

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No3

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No2

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No1

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, Τ.Κ. 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3614363, 210 3614319 (4 γραμμές)
FAX: 210 3613047, 210 3614270
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 55, Τ.Κ. 54631
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310243843
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Άμεση Επικοινωνία

E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα: