Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.

Ο Ο.Α.Σ.Θ. καταργεί την έκπτωση στις μαζικές κάρτες των Συλλόγων, λόγω μείωσης της αρχικής τιμής της κάρτας από € 270 στα € 243.

Επειδή η νέα μειωμένη τιμή είναι σχεδόν ίδια με την τιμή της κάρτας με έκπτωση 10% που προμηθευόταν η Ο.Τ.Ο.Ε., δεν χρειάζεται να μεσολαβήσει για την έκδοση νέων ή ανανέωση υφιστάμενων για τα μέλη μας.

             Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας

 

Θ. Χαραλαμπόπουλος                Μ. Φεστερίδου