Κυριακή, 18 Απριλίου 2021
A+ R A-

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 87

«ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΩ»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.

Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης βρίσκεται αυτή την στιγμή σε πλήρη εξέλιξη. Πραγματοποιείται όμως υπό συνθήκες δύσκολης επικοινωνίας λόγω της πανδημίας και ταυτόχρονα σε νέα πλατφόρμα με ανανεωμένο περιεχόμενο και λειτουργίες. Είναι γεγονός ότι η νέα πλατφόρμα ανακοινώθηκε από την Τράπεζα το τελευταίο τρίμηνο του 2020 και για την συντριπτική πλειοψηφία αξιολογητών και αξιολογούμενων δεν υπάρχει καμία εξοικείωση με αυτή. Η Τράπεζα για ακόμη μια φορά μας αιφνιδιάζει με την όψιμη επιλογή της νέας πλατφόρμας για να αξιολογήσει τους εργαζόμενους για όλο το 2020 και μάλιστα η όλη διαδικασία διέπεται υπό την ασφυκτική πίεση της άμεσης ολοκλήρωσής της. Ευλόγως αναρωτιέται κανείς γιατί; Πρόκειται να ακολουθήσει κάποια «επείγουσα διεργασία» μετά το πέρας της αξιολόγησης; Μάλλον όχι! Εκείνο όμως που ενοχλεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αίσθηση της καθημερινότητας των εργαζομένων! Υπάρχουν συνάδελφοι και συναδέλφισσες που μετρούν αρκετές συνεχόμενες εβδομάδες απουσίας από τον φυσικό χώρο εργασίας τους και οι οποίοι προφανώς είναι σημαντικά επιβαρυμένοι ψυχολογικά, αφού η απώλεια αίσθησης του πραγματικού εργασιακού τους χώρου, της ομάδας, της άμεσης και δια ζώσης επικοινωνίας και γενικά της ομοψυχίας του κλίματος, ευλόγως τους δημιουργούν ερωτηματικά και προβληματισμούς για το εργασιακό τους μέλλον. Δυστυχώς όμως, ορισμένοι αξιολογητές, εκμεταλλευόμενοι τα παραπάνω και από απόσταση «ασφαλείας», πιέζουν και εξαναγκάζουν τους αξιολογούμενους για την αποδοχή της άποψής τους, με την αιτιολόγηση του "πρέπει να τελειώνουμε". Οι συμπεριφορές αυτές αποτελούν καταπάτηση των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων, δεν είναι ανεκτές και αναμένουμε από την Τράπεζα εγκαίρως να λάβει τα δέοντα μέτρα πριν αναγκαστούμε να προσφύγουμε στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Οι παρατυπίες και οι αυθαιρεσίες συνεχίζονται με μεθοδεύσεις που θέλουν «στημένα» ποσοστά βαθμολογίας. Είναι το γεγονός ότι για να τους «βγουν» τα ποσοστά που θέλουν να δείξουν, ένα σύνολο αξιολογούμενων, δηλαδή: ολίγοι άριστοι, μερικοί αποδεκτοί και αρκετοί υπολειπόμενοι, κατακρημνίζουν βαθμολογικά τα «εύκολα θύματα» (ή ολόκληρες  υπό-ομάδες εργαζομένων της δικαιοδοσίας τους) αν και στην πράξη και από τα οικονομικά αποτελέσματα, αποδεικνύεται ότι η συμβολή όλων των εργαζομένων του χώρου υπήρξε καθοριστική στα αποτελέσματα της χρονιάς. Σε συνέχεια των ανωτέρω, αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν συνάδελφοι με πολυετή εμπειρία διαχρονικά να «εξελίσσονται» και συγκυριακά για την φετινή χρονιά να «αναπτύσσονται»,  βαθμολογούμενοι από τον ίδιο αξιολογητή – προϊστάμενο σε όλες τις χρονιές  και απασχολούμενοι μόνιμα στο ίδιο αντικείμενο παρουσιάζοντας την ίδια παραγωγικότητα και αποτελέσματα. Προφανώς, δεν τους βγαίνουν τα ποσοστά και επιλέγουν να θυσιάσουν κάποιους συναδέλφους μας ώστε αυτοί να πληρούν ένα ματαιόδοξο πρότυπο αξιολογητή και να είναι αρεστοί στη διοίκηση. Η νέα πλατφόρμα μας υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση επηρεάζει τις οικονομικές απολαβές των εργαζομένων. Αλλά δυστυχώς δεν αναφέρονται οι σχετικοί όροι και οι κανόνες που θα εφαρμόζονται ώστε να τους γνωρίζουν οι αξιολογούμενοι. Είναι αδήριτη ανάγκη, και ζητάμε από τη διοίκηση,  να προηγηθεί η κατά νόμο διαβούλευση με τα σωματεία πριν την εφαρμογή οποιονδήποτε σχετικών κανόνων. Ακόμη βέβαια αναμένουμε την δημοσιοποίηση του συστήματος απολαβών – προαγωγών στο οποίο ουσιαστικά παραπέμπει το σύστημα αξιολόγησης. Επίσης, μεγάλο προβληματισμό προκαλεί η συχνή τροποποίηση του συστήματος – πλατφόρμας αξιολόγησης, αφού οι βασικές αρχές του δεν μεταβάλλονται. Που αποσκοπεί αυτό; Στο να είναι πιο καλλιτεχνική η ορολογία του αποτελέσματος – βαθμολογίας για να μην προκαλεί παρεξηγήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων; Ποιος και πως ωφελείται από αυτήν την συνεχόμενη «μετάλλαξη»; Ο Οργανισμός; Ο αξιολογητής; Ο αξιολογούμενος; Όλοι οι προαναφερόμενοι; Ή μήπως άλλοι παράγοντες; Ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί ! Επί της ουσίας, έξοδα γίνονται και πόροι αναλώνονται χωρίς να έχει δοθεί  μια κατανοητή σύγκριση κόστους – οφέλους. Όσον αφορά στη νέα «βαθμολογία», σύμφωνα με τις νέες αλλαγές και από τον συνδυασμό των επιδόσεων στους δυο άξονες Ι) προτεραιότητες και ΙΙ) συμπεριφορές διαμορφώνονται 10 «αποδεκτά» αποτελέσματα και τελικά 8 επίπεδα απόδοσης: Βελτιώνομαι (ΙΙΙ), Βελτιώνομαι (ΙΙ), Βελτιώνομαι, Αναπτύσσομαι, Εξελίσσομαι (ΙΙ), Εξελίσσομαι, Ξεχωρίζω (ΙΙ), Ξεχωρίζω.

Σημεία προσοχής Αξιολογητών και Αξιολογούμενων:

  • Η μόνη τεκμηριωμένη θέση σας είναι η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης! Επειδή πραγματοποιείται πριν την αξιολόγηση, καταδεικνύει με επιχειρηματολογία το αποτέλεσμα της εργασίας σας και αποτελεί την βάση της συζήτησης με τους αξιολογητές. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία το προβλέπει και η τράπεζα το προτρέπει (ειδικά στην τελευταία χρονιά), παρατηρείται ότι δεν τυγχάνει της πρέπουσας αποδοχής. Ο σύλλογός μας θα συνεχίζει να σας το υπενθυμίζει, καθώς η μη αναφορά της δική σας θέσης στην αξιολόγηση, είναι στην ουσία η σιωπηρή αποδοχή της άποψης των άλλων. Με την αυτοαξιολόγηση ουσιαστικά προετοιμάζεστε για την αντιμετώπιση τυχόν διαφωνιών σας με τον αξιολογητή και ταυτόχρονα του θυμίζετε τί δεν πρέπει να παραλείψει από αυτή.
  • Οι αξιολογητές πρέπει να αιτιολογούν την κρίση τους για τον αξιολογούμενο με σαφήνεια και ακρίβεια στα σχετικά σχόλια καθώς και να προτείνουν δράσεις για το πώς θα βελτιωθεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συζητούν το περιεχόμενο της αξιολόγησης με τους αξιολογούμενους, να επεξηγούν την κρίση τους και να διατυπώνουν ξεκάθαρα τα όποια επιχειρήματά τους. Οι προτεραιότητες να μην αποτελούνται από «στεγνές» περιγραφές αλλά να παρέχουν σαφείς ενδείξεις – κατευθύνσεις ως προς την επιθυμητή επίτευξή τους.  Εκφράσεις βελτίωσης του τύπου «ενεργή συμμετοχή» δεν βοηθούν τον αξιολογούμενο.
  • Οι αξιολογούμενοι σε κάθε περίπτωση να ζητούν από τους αξιολογητές διευκρινήσεις ή/και αποδεικτικά στοιχεία επί της αξιολόγησής τους και να καταγράφουν την όποια αντίθεσή τους με επιχειρήματα και άλλα υποστηρικτικά στοιχεία,  πριν την επιλογή «Έλαβα γνώση».
  • Αν ο αξιολογούμενος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από τους Α και Β αξιολογητές του, πρέπει να ζητήσει εντός 3 εργάσιμων ημερών μέσω της εφαρμογής «ΑΞΙΟΠΟΙΩ» επαναξιολόγηση από τον προϊστάμενο του Β αξιολογητή. Στη συνέχεια, αν εντός 5 ημερών δεν λάβει απάντηση ή δεν ικανοποιηθεί τότε ζητά μέσω της εφαρμογής να εξεταστεί το αίτημά του από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας (5 μέρες περιθώριο για την κατάθεση αιτήματος για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο).
  • Οι αξιολογούμενοι που θα βαθμολογηθούν με «ΒΕΛΤΙΩΝΟΜΑΙ» και θεωρούν ότι η βαθμολογία τους αδικεί, πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο ώστε να υποστηριχθούν στο αίτημά τους για επαναξιολόγηση και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την παρουσίαση των ενστάσεων τους  στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας, στο οποίο θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι του συλλόγου μας.
  • Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο διαρκές feedback,  καθώς εμφανίζεται να αποτελεί την κεντρική καινοτομία του συστήματος και μπορεί να διεξαχθεί ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγμή ακόμα και από ένα απλό smartphone μέσω του Success Factors. Υποτίθεται ότι δεν αποτελεί αξιολόγηση, αλλά πρόκειται για περιοδικό έλεγχο προόδου, συμβάλλοντας σε αναθεώρηση στόχων και βελτίωσης συμπεριφορών. Κατά την άποψή μας το σημείο αυτό δεσμεύει τον αξιολογούμενο θέτοντάς τον μόνιμα υπόλογο σε διαρκή επιτυχία μέσω προκατασκευασμένης συμφωνίας. Για τις ενέργειες που απαιτεί ο Διευθυντής/Προϊστάμενος θα πρέπει να δίνει  στον αξιολογούμενο και τα εχέγγυα επίτευξής τους.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.

Στόχος του συστήματος θα πρέπει να είναι η αξιοκρατική αξιοποίηση και η ολόπλευρη ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της  Τράπεζας, με βάση την τεκμηριωμένη και χωρίς παρεμβάσεις προσαρμογής εκτίμηση της ετήσιας εργασιακής επίδοσης και απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού της. Σε αντίθεση με αυτό, το «Αξιοποιώ» ανήκει στα συστήματα που εστιάζουν στο αυθαίρετα ιδεατό-επιθυμητό από την Τράπεζα, καθιστώντας τους εργαζόμενους συνεχώς υπόλογους να εξελίσσονται προς ένα ασαφές και ανέφικτο (για την πλειοψηφία τους) πρότυπο συμπεριφοράς και επίτευξης στόχων καθώς είναι  «ετοιμοπαράδοτο» από εταιρεία και δεν αποτελεί πόνημα  ενδοεπιχειρησιακής επεξεργασίας.

 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ.

 

 

                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο Πρόεδρος                                          Η Γεν. Γραμματέας

Θ. Χαραλαμπόπουλος                                     Μ. Φεστερίδου

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, Τ.Κ. 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3614363, 210 3614319 (4 γραμμές)
FAX: 210 3613047, 210 3614270
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 55, Τ.Κ. 54631
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310243843
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Άμεση Επικοινωνία

E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα: