Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
A+ R A-

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 53

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Συνάντηση με τη Διοίκηση πραγματοποίησε ο Σύλλογος στις 11/7/2019. Εκ μέρους της Διοίκησης συμμετείχαν οι κ. Φωκίων Καραβίας Διευθύνων Σύμβουλος, κα Αναστασία Πασχάλη Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου - Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων - Υγείας και Ασφάλειας ενώ από το Σύλλογο οι συνάδελφοι Θεόδωρος Χαραλαμπόπουλος Πρόεδρος, Ιωάννης Τσαντίκος Αντιπρόεδρος και Μαρία Φεστερίδου Γενική Γραμματέας.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι πραγματοποιήθηκε μετά τη σημαντική συνάντηση των  διοικήσεων των τραπεζών με τον επικεφαλής του SSM, που είχε ως κύριο θέμα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών στην Ελλάδα.

Τα κύρια σημεία της ενημέρωσης μας από τη διοίκηση συνοψίζονται στα εξής :

             ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τα έσοδα των Ελληνικών Τραπεζών βρίσκονται υπό πίεση κυρίως λόγω του περιορισμού είσπραξης τόκων από δάνεια και της μείωσης των spreads. Η αντιμετώπιση του φαινομένου θα προέλθει από την χορήγηση νέων δανείων ή και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - FPS

  • Η υλοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού ξεκίνησε. Η νέα τράπεζα (ως νέο νομικό πρόσωπο) θα αρχίσει τη λειτουργία της με την απορρόφηση όλων των τραπεζικών εργασιών και τη μεταφορά του υφιστάμενου προσωπικού με όλα τα εργασιακά δικαιώματα και κανονισμό εργασίας. Για το άμεσο μέλλον δεν υπάρχουν σχέδια της διοίκησης για νέο outsourcing εργασιών ούτε για πρόσθετο περιορισμό του δικτύου καταστημάτων.
  • Όσα δάνεια σε καθυστέρηση παραμείνουν στη νέα τράπεζα θα δοθούν για διαχείριση στην θυγατρική εταιρεία FPS για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με τη διεθνή επενδυτική εταιρία Pimco προς παραχώρηση ποσοστού 80%, με προοπτική 10ετους συμβολαίου συνεργασίας αποκλειστικά με την τράπεζα και μελλοντική επέκταση του κύκλου εργασιών. Η οικονομική συμφωνία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου έτσι ώστε στη συνέχεια να αρχίσει ο από κοινού με την τράπεζα σχεδιασμός. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει εξέλιξη στο θέμα προσωπικού αυτή τη στιγμή, πλην της παράτασης ως 31/12/2019 των υφιστάμενων δανειστικών συμβάσεων. Ζητήσαμε το πλάνο βιωσιμότητας  της νέας FPS, ώστε να αναδειχθούν στοιχεία που άπτονται στην προοπτική απασχόλησης όσων την στελεχώσουν. Yπήρξε διαβεβαίωση της διοίκησης για νεότερη ενημέρωση ανάλογα με την πρόοδο των αποτελεσμάτων  της διαπραγμάτευσης.

 

ΕΞΕΛΙΞΗ / ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Γ.Δ.Α.Δ. σκοπεύει να υλοποιήσει παλαιότερη πρότασή μας για την αξιολόγηση προσωπικού που χρόνια τώρα βρίσκεται σε στασιμότητα. Θα ελεγχθούν αμοιβές, grades και παροχές ώστε, αν κριθεί απαραίτητο, να προσαρμοστούν ανάλογα με τη θέση ευθύνης ή αναβαθμισμένου ρόλου που βρίσκεται σήμερα ο εργαζόμενος. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά το σύνολο του προσωπικού. Τονίσαμε στη διοίκηση ότι, μια καλή κίνηση σε αναγνώριση των προσπαθειών του προσωπικού μπορεί να αποτελέσει η επαναφορά των διατακτικών σίτισης. Η λειτουργία του οργανισμού στηρίζεται στα στελέχη μέσης ιεραρχίας. Είναι η βάση για οποιοδήποτε στόχο θέτει η τράπεζα. Η διαφάνεια και η αξιοκρατία πρέπει να επικρατούν σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο  Σύλλογός μας (μοναδικός) επανειλημμένα είχε θέσει το θέμα με το ενοικιαζόμενο  προσωπικό (Adecco, Be, Mellon, EFG Factors) το οποίο εκτελεί τραπεζικές εργασίες. Με ικανοποίηση βλέπουμε να εντάσσεται σταδιακά στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας και ενημερωθήκαμε ότι η δράση αυτή θα συνεχιστεί ανάλογα με τις ανάγκες της Τράπεζας.

 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Είναι γεγονός ότι στο δίκτυο καταστημάτων υπάρχει ανισοκατανομή προσωπικού. Η ευκαιριακή κάλυψη θέσεων σε καταστήματα περιοχών που παρουσιάζουν μόνιμη έλλειψη προσωπικού, με βίαιες 3μηνες αποσπάσεις, δεν λύνει το πρόβλημα. Εκτός από το υψηλό οικονομικό κόστος συμμετοχής, υπάρχει  έντονη δυσαρέσκεια από τους εργαζόμενους και δημιουργείται σοβαρή αναστάτωση στην οικογενειακή ζωή τους, που επιλέγονται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς προφανή κριτήρια και χωρίς να εφαρμόζεται ο Οργανισμός Υπηρεσίας. Ζητήσαμε άμεσα να προκηρυχθούν τοπικοί διαγωνισμοί ή και να αναζητηθούν στελέχη από τον τοπικό ανταγωνισμό. Για να ενισχυθεί όμως η εθελοντική συμμετοχή προτάθηκε η οικονομική αναβάθμιση των ξεπερασμένων παροχών μετακίνησης (π.χ. καύσιμα από € 0,15/χλμ € 0,18/χλμ σε € 0,30/χλμ, ημερήσια αποζημίωση  από € 70 σε € 100 με φορολογικές αποδείξεις, διαμονή σε ξενοδοχεία με all inclusive παροχές κλπ) ώστε πραγματικά να αποζημιώνονται σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι. Η Διοίκηση δεσμεύτηκε να αξιολογήσει σύντομα τις προτάσεις μας.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μεγάλο θέμα έχει προκύψει με τις άδειες του προσωπικού και την αλλοπρόσαλλη πολιτική που ακολουθείται μετά την πρόσφατη εθελούσια έξοδο και τα μεγάλα κενά σε προσωπικό  που υπάρχουν στο δίκτυο. Έχουν καταγγελθεί περιστατικά στο Σύλλογο μας, όπου ειδικά  άδειες bonus (όπως τις βαφτίζει η Τράπεζα) δεν δίνονται με πρόφαση την έλλειψη προσωπικού ή την αδυναμία ολοκλήρωσης εργασιών. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών 2006-2007 κανονική άδεια που χορηγείται εντός της χρονικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου ή από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου προσαυξάνεται  κατά μια επιπλέον ημέρα άδειας για κάθε πέντε (5) συνεχείς ή διακεκομμένες ημέρες κανονικής άδειας. Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω πρόσθετη κανονική άδεια, θα πρέπει να υπολογίζεται στον ετήσιο προγραμματισμό αδειών και σίγουρα δεν είναι απαραίτητη η εξάντληση πρώτα της κανονικής άδειας, καθώς η επιπλέον αυτή ημέρα επέχει θέση κανονικής άδειας. Τονίσαμε ότι, όλες οι προβλεπόμενες άδειες από τις  Κλαδικές και Επιχειρησιακές Συμβάσεις, πρέπει να δίδονται εντός του έτους στους εργαζόμενους,  κάτι το οποίο έγινε πλήρως αποδεκτό από τη Διοίκηση.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της απόδοσης φέτος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, απαξιώνοντας στην κυριολεξία το θεσμό! Για άλλη μια φορά ζητήσαμε την δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων προς εξαγωγή συμπερασμάτων. Δυστυχώς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια η Διοίκηση αποφεύγει την ενημέρωση. Επίσης, σε συνέχεια  σχετικών καταγγελιών  που λάβαμε,  καταθέσαμε την έντονη δυσαρέσκεια μας στη Διοίκηση  για «γραμμή» σκόπιμης χαμηλής βαθμολόγησης.

 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αρκετοί εργαζόμενοι αναμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή των παιδιών τους στις Πανελλήνιες  εξετάσεις. Για την άμεση αντιμετώπιση των εξόδων εγκατάστασης των παιδιών των εργαζομένων για φοίτηση σε  ΑΕΙ - ΤΕΙ σε διαφορετική πόλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας του, προτάθηκε η ενίσχυση κατά 20% όλων των υπαρχόντων εφ’ άπαξ παροχών σε συνδυασμό με την επιδότηση κατά 50% του ενοικίου φοιτητικής κατοικίας με ανώτατο ποσό τα € 300/μήνα για όσα έτη προβλέπεται ότι θα διαρκέσουν οι  σπουδές στη σχολή. Επίσης η παροχή άτοκου δανείου με περίοδο χάριτος μικρής διάρκειας (π.χ.  5 έτη). Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα αξιολογήσει και αυτές τις προτάσεις μας.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ EUROLIFE

Είναι κοινή διαπίστωση ότι αρκετοί συνάδελφοί μας αδυνατούν να καλύψουν τα ιατρικά έξοδα  για τους ίδιους  και την οικογένεια τους. Με αφορμή τη νέα συνεργασία του Συλλόγου μας με τα Νοσοκομεία Ερρίκος Ντυνάν, Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης και Ευρωκλινική Παίδων Αθηνών που προσφέρουμε στα μέλη μας, προτείναμε άλλη μια φορά την ενίσχυση των παροχών του ομαδικού ιατροφαρμακευτικού προγράμματος που διαθέτει η τράπεζα στους εργαζόμενους (π.χ. εμπλουτισμός του δωρεάν ετήσιου check up με νέες εξετάσεις ανάλογα την πάθηση και την επέκτασή του για όλα τα προστατευόμενα μέλη του, την απευθείας εξόφληση εξόδων νοσηλείας από την Eurolife κ.λ.π.) στοχεύοντας στην οικονομική στήριξη των εργαζομένων και ταυτόχρονα στη δυνατότητα αξιοποίησης βελτιωμένης ιατρικής φροντίδας γι αυτόν και τα μέλη της οικογένειάς του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το δικαίωμα αυτό επί της ουσίας προνοεί ότι ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να διαβάσει- επεξεργαστεί- στείλει e-mails  που αφορούν την εργασία του αν έχει παρέλθει το ωράριο του. Ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη εντός του ωραρίου εργασίας του και πέραν αυτού τα θέματα της δουλείας δεν επιτρέπεται  να διαταράσσουν την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του. Δυστυχώς όμως, αρκετοί εργαζόμενοι που καλύπτουν θέσεις ευθύνης καταγγέλλουν ότι πιέζονται εκτός του ωραρίου εργασίας, να ανταποκριθούν σε e-mails που αφορούν στην εργασία. Δηλαδή να συνεχίζουν να παρέχουν και μάλιστα χωρίς αμοιβή, υπηρεσίες πέραν του ωραρίου τους. Ζητήσαμε από τη  Γ.Δ.Α.Δ. να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να δώσει οδηγίες στους επικεφαλής των μονάδων ώστε να σταματήσει αμέσως η ανωτέρω  πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη καταπάτηση των δικαιωμάτων των  εργαζομένων.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Ο επιχειρούμενος μετασχηματισμός θα πρέπει να αποτελέσει σε κάθε περίπτωση βάση σταθερότητας και βελτίωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τράπεζα. Χωρίς ικανοποιημένο προσωπικό καμία εξέλιξη, όσο απαραίτητη και να είναι, δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία.

Ο Σύλλογος παραμένει σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων, στηρίζοντάς τους αποδεδειγμένα με ρεαλιστικές προτάσεις που στόχο έχουν την βελτίωση της καθημερινότητας και με αποτελεσματικές ενέργειες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών του.

Τέλος ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με χρήση των κωδικών τους taxisnet ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία που δηλώνονται από τον εργοδότη και αφορούν τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τους μισθούς και τα ωράρια.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                           Ο Αν. Γεν. Γραμματέας 

 

Θ. Χαραλαμπόπουλος           Σ. Σμαίλης 

 

 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, Τ.Κ. 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3614363, 210 3614319 (4 γραμμές)
FAX: 210 3613047, 210 3614270
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ανοιχτά εώς 18:00 Κάθε Πέμπτη

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 55, Τ.Κ. 54631
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310243843
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Άμεση Επικοινωνία

E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα: